SVAR:Znogge och Missyelliot:Om jag minns helt re4tt... :~ ...se5 e4r ni be4gge frf6knar!Jag kommer ihe5g hur vi satt hemma i kf6ket med le4xorna. :)Ne4r jag blev stf6rre plggaude jag mest sje4lv i mitt rum dock.Vissa saker hade jag le4ttare ff6r och vissa saker e4r sve5ra e4n i dag!Ne4r jag tog studenten fre5n gymnasiet var jag ne4st be4st i klassen - hon som var be4st hade hf6gre betyg e4n mej i maskinskrivning, de5 hade hon haft maskinskrivning i hf6gstadiet ockse5. I dag skriver jag med korrekt handse4ttning utan att titta ne4r jag skriver - och nu ff6r tiden ge5r det snabbt ockse5!!Det le4rde jag mej som vuxen ne4r jag le4ste pe5 komvux.kram till Er be5da!